Ochrona danych osobowych

 

 

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.