Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Aktualności 22 czerwca 2018

PKM Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych, smarów stałych, płynów chłodzących oraz płynów zimowych do spryskiwaczy szyb.

Wykaz zamawianych produktów oraz przewidywane roczne zapotrzebowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na okres 1 roku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Oferentem tylko na wybrane pozycje z załączonej listy.

Zamawiający informuje, że ilość poszczególnych produktów wskazanych w zapotrzebowaniu jest jedynie szacunkowa.

Oferty prosimy składać w siedzibie Spółki: Jaworzno ul. Krakowska 9 (budynek B – sekretariat) do dnia 06.07.2018 godz. 13:00. Informujemy jednocześnie, że niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 131 pkt.1 ww. Ustawy).

Załącznik nr 1 (*.odt)

Załącznik nr 1 (*.pdf)