Zaproszenie do składania ofert – remont dachu jednej z hal

Zaproszenie do składania ofert – remont dachu jednej z hal

Aktualności 29 kwietnia 2019

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia ofert cenowych na zadanie:

Remont hali OT,OC /garaż MZDiM/ obejmujący remont dachu-pokrycie dachu, obróbki blacharskie, system odwodnienia oraz drabiny zewnętrzne wraz z projektem obejmującym instalację odgromową a także wymiana stolarki okiennej części socjalnej budynku.

Komplet wytycznych i dokumentów można pobrać tutaj: [Komplet dokumentów.zip]

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 795-554-827

Oferty cenowe należy składać do sekretariatu PKM Spółka z o.o. w Jaworznie do godziny 15:00 w dniu 20 maja w zamkniętych kopertach opisanych podstawowymi danymi oferenta i powyższą nazwą zadania.