Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Aktualności 28 listopada 2019

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w trybie zapytania o cenę na sprzedaż wierzytelności z tytułu jazdy bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej w Jaworznie w szacunkowej ilości 4588 szt. opłat dodatkowych nałożonych od 1.10.2018 do 30.09.2019 roku.

Bliższe informacje znajdują się w załączonych dokumentach:

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy przelewu wierzytelności

Protokół z otwarcia ofert