Zmiany w uprawnieniach do bezpłatnych przejazdów

Zmiany w uprawnieniach do bezpłatnych przejazdów

Aktualności 6 listopada 2019
Zmiany w uprawnieniach do bezpłatnych przejazdów

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jaworzna od 12 listopada (poniedziałek) wprowadzone zostaną zmiany w Wykazie osób i dokumentów uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej wykonywanych przez PKM Spółka z o.o. w Jaworznie.

Pełna treść dokumentu: https://www.pkm.jaworzno.pl/www/bilety/uprawnienia-do-ulg-i-przejazdow-bezplatnych/

Prawo do darmowych przejazdów nabędą przyszli użytkownicy Miejskiego Centrum Integracji Transportu. Osoby, które uiszczą opłatę za parkowanie będą mogły przez cały dzień bezpłatnie poruszać się autobusami PKM.

Z kolei członkowie rodzin objętych programem „Jaworznicka Rodzina Wielodzietna”, aby mogli nadal korzystać z przyznanych im uprawnień będą musieli posiadać Kartę Dużej Rodziny. Dotychczas wydane Karty Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej nie będą respektowane. Członków rodziny wielodzietnej z terenu miasta Jaworzna identyfikuje się po 7 pierwszych cyfrach numeru Karty Dużej Rodziny. Dla Miasta Jaworzna są to następujące cyfry: 2468011.

Szczegóły dotyczące zasad wydawania kart dostępne są na stronach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie: http://mops.jaworzno.pl/jaworznicka-rodzina-wielodzietna.html