Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Aktualności 30 grudnia 2019

W związku z przygotowaniami do startu w konkursie nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-358/19 Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego RPO WSL 2014-2020 ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. zaprasza do wzięciu udziału w konsultacjach społecznych.

W ramach kolejnego dofinansowania ze środków unijnych Spółka zaplanowała następujące działania:

Nazwa projektu: „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z niezbędną infrastrukturą do jego obsługi i ładowania”

Przedmiot projektu:

  • Zakup 6 autobusów elektrycznych przegubowych, które spełniać będą wszelkie, nowoczesne wymagania i standardy obsługi podróżnych. Nowe pojazdy skierowane zostałyby do obsługi zadań przewozowych w całej sieci komunikacyjnej PKM Spółka z o.o.
  • Zakup dodatkowego taboru elektrycznego wymusza także montaż jednej ładowarki pantografowej w budynku Stacji Kontroli Pojazdów, który z kolei wymaga do tego celu specjalnej adaptacji. Ładowarka ta oprócz funkcji ładowania pantografowego miałaby wyprowadzone także 5 złączy plug-in na zewnątrz budynku. Umieszczenie ładowarki w budynku pozwoliłoby zmniejszyć ryzyko spadku mocy ładowania autobusów przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Montaż dodatkowej ładowarki o takiej mocy wymaga zakupu stacji transformatorowej. Proces ładowania autobusów nie powoduje dla otoczenia uciążliwości (brak hałasu, drgań itp.).
  • Na przystanku końcowym SZCZAKOWA DWORZEC PKP konieczny jest montaż dodatkowej ładowarki pantografowej wraz z kontenerowym budynkiem zaplecza socjalnego dla kierowców. Takie rozwiązanie pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć liczbę kursów wykonywanych autobusami elektrycznymi do północnych dzielnic Jaworzna (Długoszyn, Niedzieliska, Szczakowa, Góra Piasku i Ciężkowice).
  • Całość prac i dostawa taboru powinna być zrealizowana w IV kwartale 2021 roku.

Szacowana wartość projektu: 22.300.000 zł brutto

Wnioski i uwagi do przedmiotu projektu prosimy kierować do dnia 8 stycznia godz. 15:00 w wybranej formie:

  • listownej na adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.; 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9,
  • osobiście w sekretariacie Spółki w dni robocze w godzinach: 7:00-15:00,
  • w formie elektronicznej na adres: [email protected].