Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Aktualności 17 grudnia 2019

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie zaprasza do składania ofert cenowych w następujących postępowaniach:

Informujemy jednocześnie, że niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 131 pkt.1 ww. Ustawy)

Protokoły z otwarcia ofert: