Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Aktualności 30 września 2020

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696) m.in.:

1. Przygotowaliśmy Deklarację dostępności – jest dostępna tutaj: Deklaracja dostępności;

2. Powołaliśmy Koordynatora ds. dostępności (jest nim p. Maciej Zaremba, tel.: 795 579 035, e-mail: [email protected]);

3. Przygotowaliśmy „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021 w spółce PKM Jaworzno sp. z o.o. w Jaworznie” (dokument jest dostępny pod adresem: Plan Dostępności).

O wszelkich działaniach zw. ze znoszeniem barier w:
– dostępności architektonicznej,
– dostępności cyfrowej,
– dostępności informacyjno-komunikacyjnej
będziemy informowali w odrębnych komunikatach.