Jaworznicki ATOM – Antykryzysowa Tarcza Ochrony Mieszkańców

Jaworznicki ATOM – Antykryzysowa Tarcza Ochrony Mieszkańców

Aktualności 3 grudnia 2020
Jaworznicki ATOM – Antykryzysowa Tarcza Ochrony Mieszkańców

Przedsiębiorcy wynajmujący gminne lokale użytkowe pod działalność gospodarczą będą mogli ubiegać się o odroczenie terminu, rozłożenie na raty lub umorzenie płatności. Na indywidualny wniosek przedsiębiorcy będzie można zastosować następujące czasowe ulgi w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie, jak:

  • odraczanie terminów,
  • rozkładanie na raty,
  • umarzanie.

Ulgi w najmie, dzierżawie lub użytkowaniu nieruchomości stosuje się z tytułu:

  • oddania nieruchomości w najem,
  • dzierżawę lub użytkowanie.

Ulgi nie obejmują wskazanych w umowie najmu opłat związanych z eksploatacją lokalu (opłat za media).

W przypadku wynajmowania lokali od spółek gminnych, w których 100% właścicielem jest Gmina Jaworzno tj. – Wodociągi Jaworzno, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, zostaną zastosowane czasowe (okres listopad – grudzień 2020 r.) obniżenia wysokości stawek czynszowych na podstawie uproszczonych wniosków z uzasadnieniem w lokalach użytkowych o:

  • 50% dla podmiotów wykonujących usługi w zakresie m. in. prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych, basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej, działalności polegającej na organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych, działalności wesołych miasteczek i parków rozrywki do odwołania oraz kin i centr kultury.
  • 30% dla podmiotów wykonujących działalność w ograniczonym zakresie co wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa np. usługi gastronomiczne, hotele i miejsca noclegowe.

Możliwość rozłożenia na raty dla pozostałych podmiotów z wyłączeniem sklepów spożywczych, aptek, cukierni, pralni oraz podmiotów mogących prowadzić swoją działalność w sposób zdalny tj. usługi w zakresie opieki zdrowotnej, doradztwo kredytowe finansowe itp.

Wniosek najemcy lokalu użytkowego o udzielenie pomocy (*pdf)