Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Aktualności 3 grudnia 2020

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na sprzedaż wycofanego z użytku środka trwałego:

Oferta sprzedaży (*.pdf)