Zaproszenie do składania ofert – wycofane autobusy marki Solaris