Rys historyczny

1957

Historia jaworznickiej komunikacji sięga 1957 r. Wtedy to właśnie powstało przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaworznie. Tabor, jakim dysponowało początkowo przedsiębiorstwo, składał się z zaledwie 7 autobusów. W kolejnych latach przybywało zarówno autobusów, jak i obsługiwanych przez nie linii (w 1967 r. – 26 autobusów, 1979 r. – już 150, głównie Ikarusów 260 oraz 280).

bus

1975

Lata 60-te to okres dynamicznej rozbudowy zaplecza technicznego. W 1975 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Jaworznie stało się częścią Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach i funkcjonowało odtąd jako Zakład Eksploatacyjny Nr 6 w Jaworznie. Równocześnie wprowadzona została zmiana numeracji linii autobusowych, polegająca na nadaniu dotychczasowym numerom początku 3xx (np. linia 12 z centrum miasta do dzielnicy Jeleń stała się linią 312).

1983

W 1983 r. została oddana do użytku duża zajezdnia przy ul. Krakowskiej, dysponująca miejscem dla ponad 120 pojazdów, pomieszczeniami technicznymi i socjalnymi. W 1992 r. w wyniku likwidacji WPK Katowice, jaworznicki zakład przekształcił się w Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie, z zajezdniami w Jaworznie i Chrzanowie.

1996

W 1996 r. PKM stał się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, do końca 1999 r. wykonując przewozy na zlecenie Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Jaworznie.

1 stycznia 2000

Z dniem 1 stycznia 2000 r. w wyniku wystąpienia ze struktur ZKKM jedynym udziałowcem PKM Sp. z o.o. została gmina Jaworzno, a Spółka przejęła rolę przewoźnika jak i organizatora komunikacji. Stan taki utrzymał się do końca czerwca 2009 r., kiedy to rolę zarządcy komunikacji objął Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, PKM zaś stał się tzw. operatorem wewnętrznym.

2009

Również w 2009 r. Spółka wzięła udział w konkursie zorganizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, zgłaszając wniosek pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie”. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu pod koniec 2010 r. do jaworznickiej zajezdni trafiło 30 fabrycznie nowych autobusów.

dzisiaj

Obecnie Spółka dysponuje 59 w pełni niskopodłogowymi autobusami, wykonując na zlecenie gminy Jaworzno 4,05 mln wzkm rocznie. Autobusy Spółki obsługują 24 linii, zapewniając komunikację wewnątrz gminy, docierając również do miast ościennych: Chrzanowa, Mysłowic, Sosnowca i Katowic.