Komunikat

Komunikat

Komunikat

Komunikaty 31 stycznia 2018

Przypominamy, że zgodnie obowiązującym Wykazem osób i dokumentów uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej podczas trwających ferii zimowych posiadaczom Karty Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej nie przysługują dodatkowe uprawnienia w postaci bezpłatnych przejazdów.