Zamówienia publiczne

Obecnie nie toczy się żadne postępowanie przetargowe.