Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o dostępnych na sprzedaż częściach zamiennych.

Niniejszym zachęcamy do zapoznania się z załączonym niżej wykazem. Wskazane podzespoły są nieprzydatne w PKM Spółka z o.o. ze względu na wycofanie z eksploatacji pojazdów, w których można je zastosować. Bliższe informacje uzyskać można pod numerami telefonu: 795-554-721 oraz 785-330-244. Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert cenowych do sekretariatu PKM (43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9) w godzinach 7:00 – 15:00. Ofertę można przesłać także pocztą tradycyjną lub na adres e-mail: [email protected] Oferty przyjmowane będą do 18.10.2018 r.


Zaproszenie do składania ofert nie podlegające przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 131 pkt.1 wspomnianej Ustawy):


Zaproszenie do składania ofert nie podlegające przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 131 pkt.1 wspomnianej Ustawy):


Zaproszenie do składania ofert nie podlegające przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 131 pkt.1 wspomnianej Ustawy):