Open Payment System


Wszystkie należące do spółki autobusy wyposażone są w nowoczesny, intuicyjny terminal biletowy Open Payment System Jaworzno. Podobny system funkcjonuje obecnie jedynie w kilku europejskich miastach.

Open Payment System Jaworzno, stworzony przez Mennicę Polską, umożliwia płatność za przejazd zgodnie ze cennikiem opłat PKM i honoruje karty płatnicze różnych operatorów, w tym Visa i Master Card. Dotykowe terminale biletowe działają we wszystkich pojazdach.

Obsługa urządzenia opiera się na trzech krokach: wybierz – zbliż – jedź. Jak opłacić przejazd? Pasażer na dotykowym terminalu (zamontowanym w przedniej części autobusu) wybiera potrzebny bilet, a następnie opłaca przejazd poprzez zbliżenie karty płatniczej do ekranu. W momencie zbliżenia karty do terminala biletowego OPS zostaje automatycznie pobrana właściwa kwota z konta karty płatniczej. W terminalu można zakupić dowolny bilet jednorazowy lub dzienny. Dostępna jest także opcja zakupu kilka biletów jednocześnie (np. dla członków całej rodziny).

Korzystanie z urządzenia jest proste i intuicyjne. Na terminalu wyświetlają się komunikaty (plansze) kierujące do kolejnych kroków i potwierdzające wybory pasażera, w tym zatwierdzenie opłacenia przejazdu. Również kontrola biletowa jest prosta – pasażer zbliża kartę płatniczą, którą opłacił przejazd (nie wypuszczając jej z ręki), do sprawdzarki kontrolera.

Każdy pasażer ma możliwość sprawdzenia stanu poprawności zakupu biletu za pomocą opcji „Sprawdź bilet”.

Bezpieczeństwo Systemu

PKM Jaworzno i Mennica nie mają dostępu do stanu konta pasażera. Jest ono zabezpieczone i chronione tajemnicą bankową przez bank emitujący kartę dokładnie na takim samym poziomie jak w bankomacie czy terminalu sklepowym.

Open Payment System pobiera wyłącznie kwotę określoną przez pasażera na etapie zakupu biletu/biletów. Każda transakcja zakupu biletu otrzymuje unikalny identyfikator transakcji, co zabezpiecza przed wielokrotnym zakupem tego samego biletu lub kilkukrotnym naliczeniem opłaty. Każda kolejna transakcja musi być zatwierdzona przez pasażera na ekranie dotykowym terminala biletowego.

Sprawdzarki kontrolerskie mają jedynie dostęp do informacji, czy kartą został zakupiony bilet w PKM Jaworzno i czy jest on ważny. Nie mają natomiast dostępu do danych bankowych czy innych danych wrażliwych pasażera.

PKM Jaworzno i Mennica Polska przypominają, że w autobusie zbliżeniowej karty bankowej nie wolno nikomu dawać do ręki. W czasie kontroli biletów, kontroler (wyposażony w sprawdzarkę i identyfikator PKM Jaworzno) przykłada sprawdzarkę kontrolerską do trzymanej przez pasażera karty.

Zgodnie z Regulaminem Przewozów brak akceptacji transakcji dokonywanej zbliżeniową kartą płatniczą nie zwalnia pasażera z obowiązku posiadania ważnego biletu.