Misja firmy

„Naszą misją, a zarazem priorytetowym zadaniem naszej Spółki, jest
świadczenie usługi przewozowej zorientowanej na jak najlepsze
zrealizowanie zleconych przez Klienta rozkładów jazdy przy jednoczesnej
poprawie efektywności i jakości świadczonych usług. Wszelkie działania
podejmowane przez naszą Spółkę mają na uwadze wpływ na
środowisko i dążenie do minimalizacji ich negatywnych oddziaływań.”

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie