Uwagi i wnioski

UWAGA

Wszelkie zgłoszenia przesyłane drogą elektroniczną zawierające zarówno w adresie jak i w treści słowa wulgarne oraz zgłoszenia anonimowe, nie będą rozpatrywane.
Tylko dokładne wypełnienie każdego pola formularza odpowiednią treścią gwarantuje rozpatrzenie wniosku.

Wszystkie Pani/Pana (zawsze dobrowolnie podawane) dane osobowe są przetwarzane zgodnie z informacjami zawartymi pod tym linkiem:  https://www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/ochrona-danych-osobowych/

    DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK / SKARGĘ

    DANE DOTYCZĄCE ZDARZENIA

    :

    * - pole obowiązkowe

    Skargi i wnioski wysłane przez powyższy formularz są rejestrowane w dzienniku podawczym Spółki. Odpowiedź udzielana jest listem poleconym na adres wskazany w polu "adres do korespondencji". Wysłanie wiadomości jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości informacji zawartych w Klauzuli informacyjnej zgodnej z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczonej dla osoby składającej wniosek/skargę/reklamację dot. usługi świadczonej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie.  www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/ochrona-danych-osobowych/