Uwagi i wnioski

UWAGA

Wszelkie zgłoszenia przesyłane drogą elektroniczną zawierające zarówno w adresie jak i w treści słowa wulgarne oraz zgłoszenia anonimowe, nie będą rozpatrywane.
Tylko dokładne wypełnienie każdego pola formularza odpowiednią treścią gwarantuje rozpatrzenie wniosku.

Wszystkie Pani/Pana (zawsze dobrowolnie podawane) dane osobowe są przetwarzane zgodnie z informacjami zawartymi pod tym linkiem:  https://www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/ochrona-danych-osobowych/

    DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK / SKARGĘ
    DANE DOTYCZĄCE ZDARZENIA
    :
    * - pole obowiązkowe
    Skargi i wnioski wysłane przez powyższy formularz są rejestrowane w dzienniku podawczym Spółki. Odpowiedź udzielana jest listem poleconym na adres wskazany w polu "adres do korespondencji". Wysłanie wiadomości jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie zawartych w niej danych osobowych.