Cennik biletów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr GK.0050.59.2024 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 19 lutego 2024 r.

CENNIK OPŁAT

Za przejazdy środkami komunikacji miejskiej PKM Sp. z o. o. Jaworznie

(obowiązują wyłącznie bilety wyemitowane przez PKM Sp. z o. o. w Jaworznie)

Cennik obowiązuje od 25 marca 2024 r.

I. Opłaty za przejazdy jednorazowe.

OBSZAR OBOWIĄZYWANIA BILETU STREFOWEGO Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego
Teren jednego miasta (gminy). 4,00 zł 2,00 zł
Teren dwóch sąsiadujących miast (gmin). 4,60 zł 2,30 zł
Teren trzech i więcej miast (gmin). 5,00 zł 2,50 zł

Teren miast Mysłowice i Sosnowiec traktować należy jako teren jednego miasta (gminy).

II. Promocyjne opłaty za przejazdy jednorazowe dla pasażerów opłacających przejazd z Elektronicznej Portmonetki dostępnej na Jaworznickiej Karcie Miejskiej, którzy zarejestrowali zarówno swoje wejście jak i wyjście z autobusu.

OBSZAR OBOWIĄZYWANIA BILETU STREFOWEGO Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego
Teren jednego miasta (gminy). 3,00 zł 1,50 zł
Teren dwóch sąsiadujących miast (gmin). 3,60 zł 1,80 zł
Teren trzech i więcej miast (gmin). 4,60 zł 2,30 zł

Teren miast Mysłowice i Sosnowiec traktować należy jako teren jednego miasta (gminy).

W przypadku braku rejestracji wyjścia z autobusu przez pasażera opłacającego przejazd z Elektronicznej Portmonetki dostępnej na Jaworznickiej Karcie Miejskiej uznaje się, że pasażer odbył podróż do końca trasy danego kursu i naliczana jest opłata zgodnie z punktem I.

III. Bilety czasowe na okaziciela.

RODZAJ BILETU UPRAWNIENIA Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego
Dzienny Bilet upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie całej sieci PKM Sp. z o.o. -ważny do godz. 24:00 dnia, w którym został zakupiony. 6,00 zł 3,00 zł
7-dniowy Bilet upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie całej sieci PKM Sp. z o.o. przez 7 dni od daty oznaczonej na bilecie. 35,00 zł 17,50 zł

IV. Imienne bilety okresowe.

 

Symbol Uprawnienia Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego
T – C Bilet upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie całej sieci PKM Sp. z o.o. przez okres 7 dni od daty oznaczonej na bilecie. 30,00 zł 15,00 zł
M – C Bilet upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie całej sieci PKM Sp. z o.o. przez okres 30 dni od daty oznaczonej na bilecie. 80,00 zł 40,00 zł
K – C Bilet upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie całej sieci PKM Sp. z o.o. przez okres 90 dni od daty oznaczonej na bilecie. 120,00 zł 60,00 zł
P – C Bilet upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie całej sieci PKM Sp. z o.o. przez okres 180 dni od daty oznaczonej na bilecie. 160,00 zł 80,00 zł
R – C Bilet upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie całej sieci PKM Sp. z o.o. przez okres roczny od daty oznaczonej na bilecie. 240,00 zł 120,00 zł
M – 1 Bilet upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami tylko na terenie miasta Jaworzna przez okres 30 dni od daty oznaczonej na bilecie pod warunkiem okazania ważnego imiennego miesięcznego biletu kolejowego, który zasięgiem obejmuje miasto Jaworzno. 10,00 zł 5,00 zł

V. Wszystkie podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług.

VI. Uiszczenie opłaty za przejazd osoby lub uprawnienie do bezpłatnego przejazdu upoważnia do przewozu bagażu (w tym wózka dziecięcego i inwalidzkiego) oraz zwierzęcia.

Cennik Opłat ważny od 25 marca 2024 r. (plik w formacie *pdf)

KANAŁ DYSTRYBUCJI BILETU: RODZAJE DOSTĘPNYCH BILETÓW: SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
Sprzedaż u kierowcy z kasy fiskalnej. Wszystkie bilety jednorazowe i czasowe na okaziciela. Gotówka, karty płatnicze (zbliżeniowo).
Biletomat w wybranych pojazdach. Wszystkie bilety jednorazowe i czasowe na okaziciela, doładowanie Elektronicznej Portmonetki. Bilon (10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł), karty płatnicze (zbliżeniowo).
Czytniki Open Payment System. Wszystkie bilety jednorazowe oraz bilety dzienne. Karty płatnicze (zbliżeniowo).
Czytniki Jaworznickiej Karty Miejskiej. Bilety jednorazowe z Elektronicznej Portmonetki. Środki zgromadzone w Elektronicznej Portmonetce.
Sklep internetowy kartamiejska.pl. Wszystkie imienne bilety okresowe. Płatności internetowe.
Stacjonarne punkty sprzedaży. Wszystkie imienne bilety okresowe, doładowanie Elektronicznej Portmonetki. Gotówka, wybrane punkty sprzedaży akceptują także karty płatnicze.
Aplikacja mobilna PKM. Wszystkie rodzaje biletów. Płatności internetowe.