Ochrona danych osobowych

Klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych:

Ochrona danych osobowych – informacje ogólne 

Informacja dla osoby składającej wniosek, skargę, reklamację

Klauzula informacyjna zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dla osoby korzystającej z usług przewozowych PKM Sp. z o.o. w zakresie dotyczącym kontroli biletów

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dot. przetwarzania danych osobowych w ramach postępowań realizowanych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych, przeznaczona dla uczestnika postępowania prowadzonego przez spółkę Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie

Klauzula informacyjna zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dla stażysty/praktykanta odbywającego staż/praktyki w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie

Klauzula informacyjna zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dla kontrahenta spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie (z wyłączeniem postępowań realizowanych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych)

Klauzula informacyjna zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dla kandydata do pracy w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie

Klauzula informacyjna zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dla osoby korzystającej z aplikacji mobilnej mPKM Jaworzno

Klauzula informacyjna zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dla osoby korzystającej z Mobilnego Systemu Usług Aplikacji Mobilnej PKM Jaworzno (tj. osób których dane zostały przekazane do aplikacji mobilnej mPKM Jaworzno )