Jaworznicka Karta Miejska

jkm1

Jaworznicka Karta Miejska jest kartą zbliżeniową (bezstykową) funkcjonującą w ramach Systemu Karty Miejskiej™, obsługiwanego przez Mennicę Polską S.A.

Więcej informacji o karcie…

Jak uzyskać Jaworznicką Kartę Miejską

  • wypełnić wniosek o wydanie karty
  • dostarczyć wniosek do Centrum Obsługi Klienta (COK) przy ul. Słowackiego 2 – wniosek można również wysłać pocztą lub faksem na numer 32 616 50 58
  • kartę można odebrać osobiście w Centrum Obsługi Klienta (COK). Na życzenie Pasażera karta może być również odesłana pod wskazany we wniosku adres.

Reklamacje, wydawanie duplikatów kart

  • reklamacje związane z funkcjonowaniem karty oraz wnioski o wydanie duplikatów kart (z uwagi na ich zagubienie, zniszczenie, itp.) należy składać w Centrum Obsługi Klienta (COK)
  • odtworzenie danych zapisanych na karcie oraz wydanie duplikatu karty związane jest z koniecznością uiszczenia przez Pasażera opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.
  • wpłatę oraz wszystkie formalności załatwicie Państwo w Centrum Obsługi Klienta

Aktualizacja danych

  • zmiana nazwiska związana jest z koniecznością wymiany karty na nową. Jeżeli stara karta nie posiada żadnych uszkodzeń i działa prawidłowo, nowa karta zostanie wydana bezpłatnie. Wymagany jest zwrot starej karty.

Godziny pracy Centrum Obsługi Klienta

  • poniedziałki, środy, piątki od 9:00 do 16:00
  • wtorki, czwartki od 10:00 do 17:00

Gdzie pobierać wnioski

Wnioski o wydanie Karty otrzymać można w Centrum Obsługi Klienta lub też pobrać ze strony internetowej i wydrukować we własnym zakresie.