Elektroniczna Portmonetka

Elektroniczna Portmonetka to usługa, która pozwala doładować Jaworznicką Kartę Miejską dowolną kwotą pieniędzy i za jej pośrednictwem opłacać jednorazowe przejazdy naszymi autobusami.

Z chwilą wprowadzenia Elektronicznej Portmonetki tradycyjne bilety papierowe zostały wycofane ze sprzedaży. Niezmiennie zachowana została możliwość zakupu biletu u kierowcy.
</p?

Elektroniczna Portmonetka daje Państwu liczne korzyści, m.in.:

  • niższe ceny przejazdów w stosunku do biletów zakupionych u kierowcy (promocyjne opłaty za przejazd w przypadku wykasowania karty przy wyjściu z autobusu)
  • rozległa sieć punktów sprzedaży oznaczonych logo STREFA™;
  • personalizacja karty (zapisanie na Karcie danych osobowych Pasażera), która umożliwia wydanie duplikatu Karty i odzyskanie środków w przypadku jej utraty lub zniszczenia;
  • trwałość nośnika

Instrukcja korzystania z Elektronicznej Portmonetki.

1. Doładuj kartę żądaną kwotą. Uwaga. Aby można było uiścić opłatę za przejazd, należy zapewnić na karcie kwotę w wysokości stanowiącej co najmniej równowartość najtańszego przejazdu w strefie, w której rozpoczyna się podróż. Przykładowo, w Jaworznie jest to 1,50 zł dla przejazdu ulgowego lub 3,00 zł dla przejazdu normalnego.

2. Na kasowniku wybierz „N”, jeśli zamierzasz opłacić bilet normalny lub „U”, jeśli ulgowy, a następnie przyłóż kartę. Uwaga. Przycisk wyboru biletu zawsze musi zostać wciśnięty przed przyłożeniem karty do kasownika. W przeciwnym razie opłata za przejazd nie zostanie pobrana.

3. Przeczytaj komunikat, jaki wyświetli się na kasowniku, upewniając się, że bilet został poprawnie skasowany. Jeśli na wyświetlaczu kasownika nie pojawi się komunikat „POBRANO xxx zł”, ponownie wykonaj polecenia opisane w punkcie 2.

4. Przy wysiadaniu z autobusu przyłóż kartę do kasownika. Nie należy wtenczas wciskać żadnych przycisków na kasowniku.

Graficzna instrukcja poprawnego korzystania z Elektronicznej Portmonetki (plik w formacie *.pdf)