System Karty Miejskiej™ umożliwia dystrybucję biletów autobusowych oraz realizację innych funkcjonalności przy wykorzystaniu jednego nośnika, stanowiąc rozwinięcie idei nowoczesnego i przyjaznego mieszkańcom miasta. Atutem Systemu jest jego otwartość, umożliwiająca jego rozwój i rozszerzenie o nowe usługi w zależności od potrzeb oraz możliwości miasta i regionu.

Celem modyfikacji tradycyjnego sposobu zakupu biletów było zaoferowanie mieszkańcom Jaworzna i okolic wygodnej formy wnoszenia opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej, przy jednoczesnym wykorzystaniu szeregu dodatkowych korzyści. Jaworznicka Karta Miejska istnieje od 2005r. Projekt powstał dzięki współpracy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie oraz Mennicy Polskiej S.A.

Jaworznicka Karta Miejska

 • jest nośnikiem biletów okresowych
 • umożliwia opłacanie jednorazowych przejazdów autobusami (z tzw. elektronicznej portmonetki)
 • pełni funkcję karty identyfikacyjnej w miejskiej bibliotece
 • umożliwia dostęp do pomieszczeń oraz rejestrację czasu pracy pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie
 • jest wykorzystywana przez kontrolerów biletów (służy do rejestrowania ich pracy oraz blokowania kasowników podczas przeprowadzania kontroli)
 • katalog usług możliwych do realizacji przy użyciu karty jest wciąż otwarty – wprowadzenie kolejnych funkcjonalności (takich jak np. pobór opłat parkingowych czy wykorzystanie karty w systemach lojalnościowych) uzależnione jest od chęci podjęcia współpracy przez inne podmioty.

Korzyści dla Pasażerów

 • wszystkie bilety okresowe dostępne są w każdym z punktów doładowań
 • doładowanie elektronicznej portmonetki (o odpowiednio wysokim nominale) umożliwia opłacenie dowolnej podróży autobusami Spółki
 • łatwe i szybkie kodowanie biletu – do każdego zakupu dodawany jest paragon informujący o zakresie nabytych uprawnień (terminie ważności i rodzaju zakupionego biletu okresowego lub wielkości kwoty doładowania dla elektronicznej portmonetki)
 • personalizacja karty umożliwia wydanie jej duplikatu (w przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży karty) – wszystkie zapisane na karcie bilety oraz elektroniczna portmonetka są odtwarzane
 • powszechna dostępność punktów sprzedaży (STREFA™)  biletów – ok. 100 punktów sprzedaży na terenie Jaworzna oraz w miastach, do których docierają jaworznickie autobusy
 • łatwość posługiwania się kartą
 • pierwsza karta każdemu użytkownikowi wydawana jest bezpłatnie.

Korzyści dla przewoźnika

 • dystrybucja biletów elektronicznych jest tańsza w porównaniu z ich papierowymi odpowiednikami
 • System Karty Miejskiej umożliwia elastyczne kształtowanie opłat taryfowych przez PKM Sp. z o.o. w Jaworznie (czyli praktycznie natychmiastową zmianę cen i rodzajów biletów)
 • informacja o strukturze sprzedaży biletów oraz potokach pasażerskich ułatwia optymalizowanie sieci komunikacyjnej
 • kontrola biletów elektronicznych jest szybka a cały proces rejestrowany jest przez sprawdzarkę rewizorską.