Kontakt

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Spółka z o.o.

43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9

Dojazd komunikacją miejską
Przystanek: Krakowska Pętla

[email protected]

_DSC7047_kontakt

Wykaz nazw działów z numerami telefonów:

Sekretariat

tel. 32 753 55 00
fax. 32 753 55 01

Centrum Obsługi Klienta

tel. 32 753 55 47

Dyspozytor/Informacja o rozkładach jazdy

tel. 32 753 55 40

Dział BHP

tel. 32 753 55 42

Dział Finansowo-Księgowy

tel. 32 753 55 11

Dział Eksploatacji Obiektów

tel. 32 753 55 22

Dział kadr

tel. 32 753 55 15

Dział Ochrony Środowiska

tel. 32 753 55 17

Dział Organizacji i Kontroli Przewozów

tel. 32 753 55 06

Dział Ruchu Autobusowego

tel. 32 753 55 08 oraz 32 753 55 46

Dział Techniczno-Eksploatacyjny

tel. 32 753 55 09

Stacja Kontroli Pojazdów

tel. 32 753 55 30

Obsługa Jaworznickiej Karty Miejskiej i Kontrola biletów

tel. 32 753 55 60

Ważne telefony zewnętrzne:

Miejski Zarząd Dróg i Mostów

Od 1 lipca 2009r. organizatorem transportu publicznego w Jaworznie jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów, pod adresem którego kierować należy wnioski dotyczące proponowanych zmian w kształcie oferty przewozowej.

tel. 32 614 23 15

Formularz kontaktowy

    DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK / SKARGĘ

    DANE DOTYCZĄCE ZDARZENIA

    :

    * - pole obowiązkowe

    Skargi i wnioski wysłane przez powyższy formularz są rejestrowane w dzienniku podawczym Spółki. Odpowiedź udzielana jest listem poleconym na adres wskazany w polu "adres do korespondencji". Wysłanie wiadomości jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości informacji zawartych w Klauzuli informacyjnej zgodnej z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczonej dla osoby składającej wniosek/skargę/reklamację dot. usługi świadczonej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie.  www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/ochrona-danych-osobowych/