O Spółce

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie

43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9
[email protected]

Sąd Rejonowy w Katowicach KRS: 0000057850
NIP: 632-000-02-17 REGON: 273065841
Wysokość kapitału zakładowego: 47 846 000,00 PLN

Rachunek Bankowy:

ING Bank Śląski

09 1050 1302 1000 0008 0199 8444

Zarząd

  • Zbigniew Nosal / Prezes zarządu
  • Zenon Torba / Wiceprezes zarządu
  • Przemysław Sowa / Prokurent spółki

Rada Nadzorcza

  • Mirosław Sobczak / Przewodniczący
  • Jan Bryda / Sekretarz
  • Krzysztof Białas / Członek Rady Nadzorczej (przedstawiciel załogi)
  • Roman Gruszka / Członek Rady Nadzorczej (przedstawiciel załogi)