O Spółce

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie

43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9
[email protected]

Sąd Rejonowy w Katowicach KRS: 0000057850
NIP: 632-000-02-17 REGON: 273065841
Wysokość kapitału zakładowego: 9.940.500,00 zł

Rachunek Bankowy:
mBank S.A. Oddział Regionalny Katowice
57 1140 1078 0000 3107 6600 1001

Zarząd

  • Zbigniew Nosal / Prezes zarządu
  • Zenon Torba / Wiceprezes zarządu
  • Przemysław Sowa / Prokurent spółki

Rada Nadzorcza

  • Mirosław Sobczak / Przewodniczący
  • Jan Bryda / Sekretarz
  • Krzysztof Białas / Członek Rady Nadzorczej (przedstawiciel załogi)
  • Roman Gruszka / Członek Rady Nadzorczej (przedstawiciel załogi)