Powakacyjna zmiana rozkładów jazdy

Komunikat

Powakacyjna zmiana rozkładów jazdy

Komunikaty 30 sierpnia 2018
Obowiązuje: Od 3 września (poniedziałek)
Dotyczy linii: AEJS302304312326350368370

Informujemy, że od 3 września (poniedziałek) wprowadzone zostaną następujące zmiany w rozkładach jazdy:

Linie: A, E i J

  • W celu zaspokojenia potrzeb przewozowych dużych grup pasażerów opracowany został nowy rozkład jazdy zakładający m. in. zmiany w godzinach odjazdów i zwiększenie liczby kursów do Katowic.

Linia: S

  • Zmiana godzin odjazdów i zwiększenie liczby kursów do przystanku SOSNOWIEC SZPITAL WOJEWÓDZKI.

Linia 302

  • Likwidacja linii. Zamiennie prosimy o korzystanie z innych linii kursujących w podobnych relacjach, a w szczególności z linii 370, na której zmodyfikowano rozkład jazdy.

Linia 304

  • Kurs w dni robocze szkolne o godz. 15:55 relacji SZCZAKOWA DWORZEC PKPKRAKOWSKA PĘTLA ulegnie likwidacji.

Linia 312

  • Korekty w godzinach odjazdów i przebiegu kilku kursów.

Linie 326, 350, 368

  • Nowy rozkład jazdy zakładający zmianę liczby kursów i godzin odjazdów. Dodatkowo w niedziele i święta uruchomione zostaną wariantowe kursy linii 350 do przystanku BYCZYNA ASTRÓW.

Linia 370

  • Nowy rozkład jazdy wprowadzony w związku z likwidacją linii 302.

Dodatkowo, do obsługi przez linie: J i S włączony zostanie nowy przystanek SOSNOWIEC CENTRUM LOGISTYCZNE na ul. Orląt Lwowskich.

Lokalizacja nowego przystanku na mapie Google z funkcją Street View: