Free travel for COP24 conference participants / Bezpłatne przejazdy dla uczestników konferencji COP24

Komunikat

Free travel for COP24 conference participants / Bezpłatne przejazdy dla uczestników konferencji COP24

Komunikaty 26 listopada 2018

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jaworzna w okresie od 25 listopada do 16 grudnia 2018 r. uczestnicy konferencji ONZ COP24 podróżują wszystkimi autobusami PKM Spółka z o.o. bezpłatnie za okazaniem legitymacji wydanej przez organizatora szczytu klimatycznego.

Please be advised that pursuant to the Order of the Mayor of Jaworzno from November 25 to December 16, 2018, participants of the UN COP24 conference may travel by all buses of PKM Spółka z o.o. free of charge upon presentation of the identity card issued by the organizer of the climate summit.