12 marca 2021

Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą, wraz z budową centralnej stacji ładowania i wymiany baterii oraz rozproszonych stacji szybkiego ładowania baterii w mieście Jaworzno.

Beneficjent:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie

Przedmiot projektu obejmuje:
1. Budowę centralnej stacji szybkiego ładowania i wymianę baterii, stację transformatorową i niezbędne wyposażenie,
2. Budowę 3 peryferyjnych stacji szybkiego ładowania wraz z zagospodarowaniem terenu,
3. Zakup 22 autobusów elektrycznych wraz elementami zarządzania flotą.
Rzeczowa realizacja projektu przyczyni się m.in. do:
– poprawy stanu środowiska poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza z sektora transportowego,
– unowocześnienia miejskiego taboru autobusowego,
– podniesienia jakości lokalnej i regionalnej obsługi transportowej,
– poprawy wizerunku Miasta za sprawą podejmowania działań bezpośrednio wpływających, na jakość życia mieszkańców i
ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko transportu,
– wzrostu świadomości społecznej związanej z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko sektora transportu.
Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 59 962 500,00 zł
Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 48 750 000,00 zł, w tym współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 41 437 500,00 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30 września 2017 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl/

efrr1