Zamknięcie przejazdu ul. Grunwaldzką przez Pechnik

Komunikat

Zamknięcie przejazdu ul. Grunwaldzką przez Pechnik

Komunikaty 29 marca 2022
Obowiązuje: Od 31 marca (czwartek)
Dotyczy linii: E, J, S, 305, 307, 344, 350, 369

Od  31 marca (czwartek) wprowadzone zostaną zmiany związane z remontem ul. Grunwaldzkiej na wysokości Pechnika. Biorąc pod uwagę uciążliwości dla mieszkańców i pasażerów związane, m.in. z opóźnieniem w kursowaniu autobusów na skutek prowadzonego remontu – postanowiliśmy przenieść trasy kursowania komunikacji na ul. Jana Pawła II (Trasa Śródmiejska).

W celu ułatwienia dostępu do komunikacji mieszkańców Pechnika i części Podwala – ustanowione zostaną przystanki zastępcze. Nazwy tymczasowych przystanków nie ulegną zmianie w stosunku do stałych lokalizacji. Zachowany zostanie również rozkładowy czas przejazdu.


Przystanek zastępczy PECHNIK funkcjonował będzie jako jedno stanowisko na wjeździe na rondo i obsługiwany będzie przez linie jadące w obu kierunkach. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na tablice kierunkowe autobusów.

Lokalizacja na mapie Google z funkcją Street View:


Przystanek zastępczy PECHNIK CMENTARZ funkcjonował będzie na ul. Kolejowej przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką.

Lokalizacja na mapie Google z funkcją Street View:


Przystanki zastępcze nie będą obsługiwane przez przejeżdżające obok nich inne linie tj.: A, N1, 303, 314, 319, 321, 372, 373.


Wykonawca prac remontowych deklaruje realizację najtrudniejszych prac w terenie do końca maja 2022 r. – będzie możliwe to także dzięki wyłączeniu ul. Grunwaldzkiej z ruchu komunikacji i zmniejszeniu natężenia ruchu. Przy takim założeniu dalsze etapy remontu będą mogły odbywać się już z przywróconym ruchem autobusów.