Przywrócenie stałej lokalizacji przystanku DĄBROWA NARODOWA KOŚCIÓŁ

Komunikat

Przywrócenie stałej lokalizacji przystanku DĄBROWA NARODOWA KOŚCIÓŁ

Komunikaty 11 października 2022
Obowiązuje: Od 12 października (środa)
Dotyczy linii: A, E, J, N1, S, 319

Informujemy, że od 12 października (środa) przystanek DĄBROWA NARODOWA KOŚCIÓŁ funkcjonował będzie w stałej lokalizacji. W kierunku centrum miasta autobusy zatrzymywać będą się przy nadal istniejącej wiacie, a w kierunku Katowic przy częściowo wykonanym, nowym peronie.

W ramach przebudowy ul. Katowickiej wszystkie przystanki zyskają odmienione oblicze z wygodnymi peronami, nowymi wiatami przystankowymi i z elektronicznymi tablicami informującymi o rzeczywistym czasie przyjazdu autobusu. Prace podzielone są jednak na wiele etapów i dalsza modernizacja przystanków prowadzona będzie w późniejszym terminie.

Linia 373 nadal obsługiwać będzie tymczasowe stanowiska na ul. Starowiejskiej.

Lokalizacja przystanku DĄBROWA NARODOWA KOŚCIÓŁ w stałej lokalizacji: