Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Aktualności 5 sierpnia 2019

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych, smarów stałych, płynów chłodzących oraz płynów zimowych do spryskiwaczy szyb. Wykaz zamawianych produktów oraz zapotrzebowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na okres 1 roku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Oferentem tylko na wybrane pozycje z przesłanej listy w załączniku nr 1.

Zamawiający informuje, że ilość poszczególnych produktów wskazanych w zapotrzebowaniu jest jedynie szacunkowa.

Oferty prosimy składać w siedzibie Spółki: Jaworzno ul. Krakowska 9 (budynek B – sekretariat) do dnia 14.08.2019 godz. 13:00.

Informujemy jednocześnie, że niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 131 pkt.1 ww. Ustawy)

Załącznik nr 1 do zaproszenia na składanie ofert

Zaproszenie do składania ofert

Aktualności 11 lipca 2019

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych, smarów stałych, płynów chłodzących oraz płynów zimowych do spryskiwaczy szyb. Wykaz zamawianych produktów oraz zapotrzebowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na okres 1 roku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Oferentem tylko na wybrane pozycje z przesłanej listy w załączniku nr 1.

Zamawiający informuje, że ilość poszczególnych produktów wskazanych w zapotrzebowaniu jest jedynie szacunkowa.

Oferty prosimy składać w siedzibie Spółki: Jaworzno ul. Krakowska 9 (budynek B – sekretariat) do dnia 24.07.2019 godz. 13:00.

Informujemy jednocześnie, że niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 131 pkt.1 ww. Ustawy)

Załącznik nr 1 do zaproszenia na składanie ofert

Pierwszy rok rewolucyjnej taryfy biletowej

Aktualności 11 czerwca 2019
Pierwszy rok rewolucyjnej taryfy biletowej

Szanowni Państwo!

Minął rok od wprowadzenia nowej taryfy biletowej. Zdecydowana większość naszych klientów skorzystała z atrakcyjnej oferty tanich biletów długoterminowych. Dziękujemy za zaufanie i serdecznie zachęcamy do dalszego korzystania z naszych usług.

Bilet roczny można nabyć już za 180 zł. Łatwo obliczyć, że 180 zł / 365 dni to niecałe 50 groszy za cały dzień podróżowania wszystkimi liniami PKM Jaworzno z nieograniczoną liczbą przesiadek. W przypadku pasażerów posiadających uprawnienia do ulgi cena ta jest o połowę niższa i wynosi tylko 25 groszy.

Zaproszenie do składania ofert – remont dachu jednej z hal

Aktualności 29 kwietnia 2019

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia ofert cenowych na zadanie:

Remont hali OT,OC /garaż MZDiM/ obejmujący remont dachu-pokrycie dachu, obróbki blacharskie, system odwodnienia oraz drabiny zewnętrzne wraz z projektem obejmującym instalację odgromową a także wymiana stolarki okiennej części socjalnej budynku.

Komplet wytycznych i dokumentów można pobrać tutaj: [Komplet dokumentów.zip]

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 795-554-827

Oferty cenowe należy składać do sekretariatu PKM Spółka z o.o. w Jaworznie do godziny 15:00 w dniu 20 maja w zamkniętych kopertach opisanych podstawowymi danymi oferenta i powyższą nazwą zadania.

Zaproszenie do składa ofert na mycie pojazdów

Aktualności 2 kwietnia 2019

Zachęcamy do złożenia oferty na usługi utrzymania czystości taboru PKM Jaworzno.

Szczegółowe warunki publikujemy tutaj:

Zaproszenie do składania ofert (*.pdf)