Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Aktualności 30 grudnia 2019

W związku z przygotowaniami do startu w konkursie nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-358/19 Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego RPO WSL 2014-2020 ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. zaprasza do wzięciu udziału w konsultacjach społecznych.

W ramach kolejnego dofinansowania ze środków unijnych Spółka zaplanowała następujące działania:

Nazwa projektu: „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z niezbędną infrastrukturą do jego obsługi i ładowania”

Przedmiot projektu:

 • Zakup 6 autobusów elektrycznych przegubowych, które spełniać będą wszelkie, nowoczesne wymagania i standardy obsługi podróżnych. Nowe pojazdy skierowane zostałyby do obsługi zadań przewozowych w całej sieci komunikacyjnej PKM Spółka z o.o.
 • Zakup dodatkowego taboru elektrycznego wymusza także montaż jednej ładowarki pantografowej w budynku Stacji Kontroli Pojazdów, który z kolei wymaga do tego celu specjalnej adaptacji. Ładowarka ta oprócz funkcji ładowania pantografowego miałaby wyprowadzone także 5 złączy plug-in na zewnątrz budynku. Umieszczenie ładowarki w budynku pozwoliłoby zmniejszyć ryzyko spadku mocy ładowania autobusów przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Montaż dodatkowej ładowarki o takiej mocy wymaga zakupu stacji transformatorowej. Proces ładowania autobusów nie powoduje dla otoczenia uciążliwości (brak hałasu, drgań itp.).
 • Na przystanku końcowym SZCZAKOWA DWORZEC PKP konieczny jest montaż dodatkowej ładowarki pantografowej wraz z kontenerowym budynkiem zaplecza socjalnego dla kierowców. Takie rozwiązanie pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć liczbę kursów wykonywanych autobusami elektrycznymi do północnych dzielnic Jaworzna (Długoszyn, Niedzieliska, Szczakowa, Góra Piasku i Ciężkowice).
 • Całość prac i dostawa taboru powinna być zrealizowana w IV kwartale 2021 roku.

Szacowana wartość projektu: 22.300.000 zł brutto

Wnioski i uwagi do przedmiotu projektu prosimy kierować do dnia 8 stycznia godz. 15:00 w wybranej formie:

 • listownej na adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.; 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9,
 • osobiście w sekretariacie Spółki w dni robocze w godzinach: 7:00-15:00,
 • w formie elektronicznej na adres: [email protected]

 

Informacja o działalności Spółki w okresie świąteczno-noworocznym

Aktualności 19 grudnia 2019
Informacja o działalności Spółki w okresie świąteczno-noworocznym

Informujemy, że w okresie świąteczno-noworocznym poszczególne wydziały Spółki pracować będą w następujących porach:

Administracja i kasa w siedzibie PKM przy ul. Krakowskiej 9:

 • 23 grudnia (poniedziałek) – bez zmian od godz. 7:00 do godz. 15:00
 • 24 grudnia (wtorek) – od godz. 7:00 do godz. 12:00
 • 25 grudnia (środa)nieczynne
 • 26 grudnia (czwartek)nieczynne
 • 27 grudnia (piątek) – bez zmian od godz. 7:00 do godz. 15:00
 • 28 grudnia (sobota) nieczynne
 • 29 grudnia (niedziela)nieczynne
 • 30 grudnia (poniedziałek) – bez zmian od godz. 7:00 do godz. 15:00
 • 31 grudnia (wtorek) – od godz. 7:00 do godz. 12:00
 • 1 stycznia (środa)nieczynne
 • 2 stycznia (czwartek) – bez zmian od godz. 7:00 do godz. 15:00
 • 3 stycznia (piątek) – bez zmian od godz. 7:00 do godz. 15:00
 • 4 stycznia (sobota)nieczynne
 • 5 stycznia (niedziela)nieczynne
 • 6 stycznia (poniedziałek)nieczynne

Centrum Obsługi Klienta na jaworznickim rynku, przy ul. Słowackiego 2/3:

 • 23 grudnia (poniedziałek) – bez zmian od godz. 9:00 do godz. 16:00
 • 24 grudnia (wtorek) – od godz. 10:00 do godz. 12:00
 • 25 grudnia (środa)nieczynne
 • 26 grudnia (czwartek)nieczynne
 • 27 grudnia (piątek) – bez zmian od godz. 9:00 do godz. 16:00
 • 28 grudnia (sobota) nieczynne
 • 29 grudnia (niedziela)nieczynne
 • 30 grudnia (poniedziałek) – bez zmian od godz. 9:00 do godz. 16:00
 • 31 grudnia (wtorek) – od godz. 10:00 do godz. 12:00
 • 1 stycznia (środa)nieczynne
 • 2 stycznia (czwartek) – bez zmian od godz. 10:00 do godz. 17:00
 • 3 stycznia (piątek) – bez zmian od godz. 9:00 do godz. 16:00
 • 4 stycznia (sobota)nieczynne
 • 5 stycznia (niedziela)nieczynne
 • 6 stycznia (poniedziałek)nieczynne

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:

 • 23 grudnia (poniedziałek) – bez zmian od godz. 7:00 do godz. 19:00
 • 24 grudnia (wtorek)nieczynne
 • 25 grudnia (środa)nieczynne
 • 26 grudnia (czwartek)nieczynne
 • 27 grudnia (piątek) – bez zmian od godz. 7:00 do godz. 19:00
 • 28 grudnia (sobota) – bez zmian od godz. 7:00 do godz. 14:00
 • 29 grudnia (niedziela)nieczynne
 • 30 grudnia (poniedziałek) – bez zmian od godz. 7:00 do godz. 19:00
 • 31 grudnia (wtorek) – od godz. 7:00 do godz. 14:00
 • 1 stycznia (środa)nieczynne
 • 2 stycznia (czwartek) – bez zmian od godz. 7:00 do godz. 19:00
 • 3 stycznia (piątek) – bez zmian od godz. 7:00 do godz. 19:00
 • 4 stycznia (sobota)nieczynne
 • 5 stycznia (niedziela)nieczynne
 • 6 stycznia (poniedziałek)nieczynne

 

Zaproszenie do składania ofert

Aktualności 17 grudnia 2019

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie zaprasza do składania ofert cenowych w następujących postępowaniach:

Informujemy jednocześnie, że niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 131 pkt.1 ww. Ustawy)

Protokoły z otwarcia ofert:

Zaproszenie do składania ofert

Aktualności 28 listopada 2019

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w trybie zapytania o cenę na sprzedaż wierzytelności z tytułu jazdy bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej w Jaworznie w szacunkowej ilości 4588 szt. opłat dodatkowych nałożonych od 1.10.2018 do 30.09.2019 roku.

Bliższe informacje znajdują się w załączonych dokumentach:

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy przelewu wierzytelności

Protokół z otwarcia ofert

Zaproszenie do składania ofert

Aktualności 22 listopada 2019

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę opon:

 • Dunlop SP 372 City- 275/70 R22,5 (przewidywane zapotrzebowanie w 2020 roku: od 200 do 240 sztuk)
 • Goodyear MCA -265/70 R19,5 (przewidywane zapotrzebowanie w 2020 roku: około 30 sztuk)

Oferty prosimy składać w siedzibie Spółki: Jaworzno ul. Krakowska 9 (budynek B – sekretariat) do dnia 12.12.2019 godz. 15:00 lub na adres e-mail: [email protected]

Informujemy jednocześnie, że niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 131 pkt.1 ww. Ustawy)