Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Aktualności 28 listopada 2019

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w trybie zapytania o cenę na sprzedaż wierzytelności z tytułu jazdy bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej w Jaworznie w szacunkowej ilości 4588 szt. opłat dodatkowych nałożonych od 1.10.2018 do 30.09.2019 roku.

Bliższe informacje znajdują się w załączonych dokumentach:

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy przelewu wierzytelności

Zaproszenie do składania ofert

Aktualności 22 listopada 2019

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę opon:

  • Dunlop SP 372 City- 275/70 R22,5 (przewidywane zapotrzebowanie w 2020 roku: od 200 do 240 sztuk)
  • Goodyear MCA -265/70 R19,5 (przewidywane zapotrzebowanie w 2020 roku: około 30 sztuk)

Oferty prosimy składać w siedzibie Spółki: Jaworzno ul. Krakowska 9 (budynek B – sekretariat) do dnia 12.12.2019 godz. 15:00 lub na adres e-mail: [email protected]pl

Informujemy jednocześnie, że niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 131 pkt.1 ww. Ustawy)

Zmiany w uprawnieniach do bezpłatnych przejazdów

Aktualności 6 listopada 2019
Zmiany w uprawnieniach do bezpłatnych przejazdów

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jaworzna od 12 listopada (poniedziałek) wprowadzone zostaną zmiany w Wykazie osób i dokumentów uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej wykonywanych przez PKM Spółka z o.o. w Jaworznie.

Pełna treść dokumentu: https://www.pkm.jaworzno.pl/www/bilety/uprawnienia-do-ulg-i-przejazdow-bezplatnych/

Prawo do darmowych przejazdów nabędą przyszli użytkownicy Miejskiego Centrum Integracji Transportu. Osoby, które uiszczą opłatę za parkowanie będą mogły przez cały dzień bezpłatnie poruszać się autobusami PKM.

Z kolei członkowie rodzin objętych programem „Jaworznicka Rodzina Wielodzietna”, aby mogli nadal korzystać z przyznanych im uprawnień będą musieli posiadać Kartę Dużej Rodziny. Dotychczas wydane Karty Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej nie będą respektowane. Członków rodziny wielodzietnej z terenu miasta Jaworzna identyfikuje się po 7 pierwszych cyfrach numeru Karty Dużej Rodziny. Dla Miasta Jaworzna są to następujące cyfry: 2468011.

Szczegóły dotyczące zasad wydawania kart dostępne są na stronach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie: http://mops.jaworzno.pl/jaworznicka-rodzina-wielodzietna.html

Zaproszenie do składania ofert

Aktualności 5 sierpnia 2019

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych, smarów stałych, płynów chłodzących oraz płynów zimowych do spryskiwaczy szyb. Wykaz zamawianych produktów oraz zapotrzebowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na okres 1 roku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Oferentem tylko na wybrane pozycje z przesłanej listy w załączniku nr 1.

Zamawiający informuje, że ilość poszczególnych produktów wskazanych w zapotrzebowaniu jest jedynie szacunkowa.

Oferty prosimy składać w siedzibie Spółki: Jaworzno ul. Krakowska 9 (budynek B – sekretariat) do dnia 14.08.2019 godz. 13:00.

Informujemy jednocześnie, że niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 131 pkt.1 ww. Ustawy)

Załącznik nr 1 do zaproszenia na składanie ofert

Zaproszenie do składania ofert

Aktualności 11 lipca 2019

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych, smarów stałych, płynów chłodzących oraz płynów zimowych do spryskiwaczy szyb. Wykaz zamawianych produktów oraz zapotrzebowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na okres 1 roku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Oferentem tylko na wybrane pozycje z przesłanej listy w załączniku nr 1.

Zamawiający informuje, że ilość poszczególnych produktów wskazanych w zapotrzebowaniu jest jedynie szacunkowa.

Oferty prosimy składać w siedzibie Spółki: Jaworzno ul. Krakowska 9 (budynek B – sekretariat) do dnia 24.07.2019 godz. 13:00.

Informujemy jednocześnie, że niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 131 pkt.1 ww. Ustawy)

Załącznik nr 1 do zaproszenia na składanie ofert