Szukaj przystanku Rozkłady jazdy Mapa przystanków

O Spółce

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno

Sąd Rejonowy w Katowicach KRS: 0000057850
NIP: 632-000-02-17
REGON: 273065841
Wysokość kapitału zakładowego: 9.940.500,00 zł

Rachunek Bankowy:
mBank S.A. Oddział Regionalny Katowice 57 1140 1078 0000 3107 6600 1001

 

Zarząd

PREZES:
Zbigniew Nosal

WICEPREZES:
Zenon Torba

PROKURENT SPÓŁKI:
Przemysław Sowa

 

Rada Nadzorcza

PRZEWODNICZĄCY:
Mirosław Sobczak

SEKRETARZ:
Jan Bryda

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ:
Krzysztof Białas (przedstawiciel załogi)

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ:
Roman Gruszka (przedstawiciel załogi)