Szukaj przystanku Rozkłady jazdy Mapa przystanków

Zamówienia publiczne

Sprzedaż autobusów używanych.


Sprzedaż (cesja wierzytelności) pakietu wierzytelności należnych z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej w Jaworznie.


Sukcesywne dostawy oleju napędowego.


 

Dostawa i montaż 5 sztuk stacji szybkiego ładowania dla potrzeb ładowania akumulatorów trakcyjnych zainstalowanych w autobusach elektrycznych wraz z budową niezbędnych linii kablowych: 


Dostawa 8 sztuk ładowarek Plug-in dla potrzeb ładowania akumulatorów trakcyjnych zainstalowanych w autobusach elektrycznych:


Dostawa i montaż 2 szt. stacji transformatorowych wraz z wyposażeniem do zasilania stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych


Zamówienie na: udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 16.055.845,04 zł oraz kredytu obrotowego w kwocie do 12.557.557,00 zł na sfinansowanie realizacji projektu p.n. „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą, wraz z budową centralnej stacji ładowania i wymiany baterii oraz rozproszonych stacji szybkiego ładowania baterii w mieście Jaworzno”.