Wyścig „Solidarności” i Olimpijczyków

Komunikat

Wyścig „Solidarności” i Olimpijczyków

Komunikaty 8 września 2020
Obowiązuje: W dniu 11 września (piątek)
Dotyczy linii: AEJS303304305306307312313314319321350367369370372373

Informujemy, że w dniu 11 września (piątek) w związku z wyścigiem „Solidarności” i Olimpijczyków wprowadzone zostaną liczne zmiany w organizacji komunikacji miejskiej:

Od godz. 6:00 do godz. 19:00:

 •  Wyłączone z obsługi zostaną przystanki BIBLIOTEKA i ZIELONA.

Dodatkowo od ok. godz. 17:15 do około godz. 18:15 wstrzymany zostanie ruchu autobusów na całej trasie wyścigu. Kursy objęte zmianami oznaczone zostały w internetowym rozkładzie jazdy. Szczegóły zmian:

Linie A, E, J, S, 307, 350 

 • Wprowadzenie trasy objazdowej z pominięciem przystanków: URZĄD MIEJSKI (zastępczo prosimy o przejście na przystanek zastępczy OLSZEWSKIEGO), CENTRUM, PECHNIK CMENTARZ, PECHNIK.

Linia 303 

 • Wprowadzenie trasy objazdowej z pominięciem przystanków: MATEJKI, CENTRUM, RYNEK, PLAC ŚW. JANA, PODWALE, PODWALE LICEUM, PODWALE LICEALNA, PODWALE 11 LISTOPADA.

Linia 304

 • Kurs o godz. 17:41 z przystanku początkowego KRAKOWSKA PĘTLA rozpocznie się od przystanku WARPIE GALMANY. Pominięte zostaną przystanki na odcinku KRAKOWSKA PĘTLA – (…) – WARPIE WODOCIĄGI
 • Kurs o godz. 17:36 z przystanku początkowego SZCZAKOWA DWORZEC PKP zostanie zawieszony.
 • Kurs okrężny o godz. 16:36 z przystanku początkowego KRAKOWSKA PĘTLA po obsłużeniu Pieczysk, Dobrej i Szczakowej skierowany zostanie na trasą objazdową w kierunku centrum miasta. Pominięte zostaną przystanki na odcinku: WARPIE WODOCIĄGI – (…) – KRAKOWSKA PĘTLA i kurs zakończy się na przystanku SZPITAL.

Linia 305

 • Kurs okrężny o godz. 17:05 z przystanku początkowego SZCZAKOWA DWORZEC PKP wykonany zostanie z pominięciem przystanków na odcinku: PECHNIK – (…) – CENTRUM – (…) – PECHNIK. Przystanek LEOPOLD będzie przystankiem końcowym i początkowym.

Linie 312 i 367

 • Zawieszenie kursowania linii w czasie wyścigu. Odwołane kursy oznaczone są w internetowym rozkładzie jazdy.

Linia 313

 • Wprowadzenie trasy objazdowej z pominięciem przystanków: URZĄD MIEJSKI (zastępczo prosimy o przejście na przystanek zastępczy OLSZEWSKIEGO), CENTRUM, MONIUSZKI, PODŁĘŻE SZKOŁA, PODŁĘŻE KOŚCIÓŁ.

Linia 314

 • Kursy o godz. 16:35 i 17:05 z przystanku początkowego SZCZAKOWA DWORZEC PKP zostaną skrócone do przystanku SZPITAL. Pominięte zostaną przystanki na odcinku: OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ – (…) – CENTRUM
 • Kursy o godz. 17:15 i 17:45 z przystanku początkowego CENTRUM rozpoczną się od przystanku SZPITAL. Pominięte zostaną przystanki na odcinku: CENTRUM – (…) – CHEŁMOŃSKIEGO

Linia 319

 • Kurs o godz. 16:53 z przystanku początkowego CHRZANÓW DWORZEC AUTOBUSOWY zostanie skrócony do przystanku SZPITAL. Pominięte zostaną przystanki na odcinku: OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ – (…) – ŁUBOWIEC PĘTLA
 • Kurs o godz. 17:22 z przystanku początkowego ŁUBOWIEC PĘTLA rozpocznie się od przystanku SZPITAL. Pominięte zostaną przystanki na odcinku: ŁUBOWIEC – (…) – CHEŁMOŃSKIEGO

Linia 321

 • Wprowadzenie trasy objazdowej z pominięciem przystanków: URZĄD MIEJSKI (zastępczo prosimy o przejście na przystanek zastępczy OLSZEWSKIEGO), CENTRUM, MONIUSZKI, PODŁĘŻE SZKOŁA.

Linia 369

 • Kurs o godz. 17:00 z przystanku początkowego KRAKOWSKA PĘTLA zostanie zawieszony.

Linia 370

 • Kurs o godz. 17:04 z przystanku początkowego WYSOKI BRZEG PĘTLA skrócony zostanie do przystanku OSIEDLE STAŁE. Pominięte zostaną przystanki na odcinku SZCZAKOWSKA – (…) – KRAKOWSKA PĘTLA
 • Kurs o godz. 17:20 z przystanku początkowego KRAKOWSKA PĘTLA rozpocznie się od przystanku SZCZAKOWSKA. Pominięte zostaną przystanki na odcinku KRAKOWSKA PĘTLA – (…) – NIEDZIELISKA WIEJSKA

Linia 372

 • Kurs o godz. 17:26 z przystanku początkowego SZPITAL PĘTLA wykonany zostanie z pominięciem przystanków: OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJDOM POMOCY SPOŁECZNEJOBWODNICA PÓŁNOCNA RONDO a także wszystkich na odcinku: URZĄD MIEJSKI – (…) – PODŁĘŻE TOWAROWA II. Dodatkowo obsłużony zostanie przystanek zastępczy OLSZEWSKIEGO.
 • Kurs o godz. 17:05 z przystanku początkowego DĄBROWA NARODOWA DŁUGA skrócony zostanie do przystanku PODŁĘŻE OSIEDLE. Pominięte zostaną przystanki na odcinku PODŁĘŻE TOWAROWA II – (…) – SZPITAL PĘTLA

Linia 373

 • Kurs o godz. 17:35 z przystanku początkowego ŁUBOWIEC CMENTARZ PĘTLA skrócony zostanie do przystanku PODŁĘŻE OSIEDLE. Pominięte zostaną przystanki na odcinku PODŁĘŻE TOWAROWA II – (…) – SZPITAL PĘTLA

Lokalizacja przystanku zastępczego OLSZEWSKIEGO na mapie Google z funkcją Street View:


L